Κηρύγματα με επισήμανση "Ο πιστός και οι δυσκολίες"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας