Κηρύγματα με επισήμανση "Ο σκοπός της συναθροίσεως"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας