Κηρύγματα με επισήμανση "Ο όχλος και ο Ιησούς"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας