Κηρύγματα με επισήμανση "Παραμονή Πρωτοχρονιάς"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας