Κηρύγματα με επισήμανση "Πώς συστήνεται ο Χριστός;"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας