Κηρύγματα με επισήμανση "Ραφαήλ Μακαδασίδης"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας