Κηρύγματα με επισήμανση "Ρουθ"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας