Κηρύγματα με επισήμανση "στήριγμα του πιστού"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας