Κηρύγματα με επισήμανση "Στην πίστη ο νέος και ο ηλικιωμένος"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας