Κηρύγματα με επισήμανση "Σωτήρης Στέργιος"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας