Κηρύγματα με επισήμανση "Της υποθέσεως τέλος"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας