Κηρύγματα με επισήμανση "Το έργο του Θεού κι ο άνθρωπος"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας