Λουκά 12: 35-40 & Γένεση 18: 1-15 – Θέμα: Αγρύπνησε γι’ αυτό που έχεις.

21 Δεκεμβρίου 2022
Ομιλητής Αντώνης Ραγκούσης

ακούστηκε 11 φορές
Κατεβάστε το αρχείο mp3 Κατεβάστε το αρχείο mp3
Επισημάνσεις: , , , , , , , , ,
Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας