ΕΑΕΠ Καβάλας

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής Καβάλας. Η παρουσία μας αυτή στο διαδίκτυο έχει σκοπό, μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, να μεταδώσει το λόγο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σε κάθε ψυχή που θέλει να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό Σωτήρα και να έρθει σε επικοινωνία με τον Αρχηγό και Τελειωτή της πίστεως μας ο Οποίος και μπορεί να μας στηρίξει στην πίστη μέχρι τέλους.

Προς το σκοπό αυτό προτρέπουμε κάθε άνθρωπο να διαβάσει το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που είναι η δύναμη του Θεού προς σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει.

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας