ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κήρυγμα Ευαγγελίου
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο: 20:00-21:00
Κυριακή: 10:30-11:30

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας